Bolagsinformation

På denna sida hittar du bolagsinformation för Ernströmgruppen AB: Finansiell information, styrelse samt ägarinformation

Finansiell information

Ladda ner senaste årsredovisningen i pdf-format

Styrelse Ernströmgruppen

Michael Olsson

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2013.
Ordförande i Ernströmgruppen sedan 2021.
Ledamot i AstenJohnson Inc., Ekman & Co AB och Funäsdalen Berg & Hotell AB.

Fabian Hielte

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2000.
Ordförande i Kusinhus AB och Neudi & C:o AB.

Jonas Brogårdh

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2019.
Ordförande i Censor AB. Ledamot i Salinity Group AB.
Partner i Censor AB.

Victor Hielte

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2019.
Ledamot i Kusinhus AB.

Henrik Forsberg Schoultz

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2019.
Ledamot i Apotea, CellMark AB och Platzer Fastigheter AB.
VD i Neudi & C:o AB.

Eva Nilsagård

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2022.
Ledamot i Addlife, Bufab, Hansa Biopharma, Xbrane Biopharma, SEK (Svensk Exportkredit), Nanexa, eEducation Albert, Irras samt Nimbus.
Ordförande i Spermosens samt Diagonal Bio.
VD och grundare för Nilsagårds consulting AB.

Kristina Willgård

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2022.
Ledamot i Mölnlycke samt Addnode Group AB.

Lisa Emelia Svensson

Ledamot i Ernströmgruppen sedan 2022.


Neudi & C:O

Ernströmgruppens majoritetsägare, Neudi & C:o, är ett familjeägt investeringsbolag som i aktivt partnerskap med andra aktörer äger och utvecklar företag i syfte att skapa långsiktigt värde. Neudi & C:o är branschoberoende och investerar i såväl mogna bolag som tillväxtbolag samt i både noterade och privatägda bolag. Investeringarna innebär typiskt sett ett aktivt ägarengagemang och görs gärna tillsammans med duktiga entreprenörer där man gemensamt definierar och genomför en utvecklingsplan för bolaget. Neudi & C:o har tre olika kategorier av innehav: Industriella bolag, fastighetsbolag, och nya affärsmodeller.

Neudi & C:o och Ernströmgruppen härrör från samma verksamhet med en historia tillbaka till 1918, där industrikoncernen Ernströmgruppen idag är ett långsiktigt kärninnehav hos Neudi & C:o. Neudi & C:o är familjeägt, numera representerat av fjärde generationen av familjen Hobohm-Hielte. Läs mer på www.neudi.se