Funderar du på att sälja ditt företag?

Gör inte det.

Lika bra att vi tar det direkt. Vi i Ernströmgruppen ser det inte som att vi köper bolag. Vi ser det mer som att vi säljer utveckling till entreprenörer som vill bygga livsverk. Här ska vi i korta ordalag berätta hur vi jobbar för att hjälpa bra företag att bli ännu bättre.  

Vi tror på
långsiktig hållbar utveckling

Långsiktigt ägande

I Ernströmgruppen får du en stadig plattform för att fortsätta bygga ditt livsverk. Vårt mål som ägare är utveckling, inte exit. Tillsammans stärker vi er konkurrenskraft för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet och tillväxt. 

Samlad entreprenörskraft

Systerföretagen i Ernströmgruppen genomsyras av en stark entreprenörsanda. Processerna är enkla, tydliga och beslut fattas så nära kunden som möjligt. En företagsledare hos oss fungerar mer som ”verkställande entreprenör”, än som ”verkställande direktör”. Och vi älskar vinnarskallar som vågar prova nya vägar. 

Mer resurser för att utvecklas

Mer kompetens
Syskonföretagen ger er tillgång till värdefull kunskap och sällsynta erfarenheter som ni kan dra nytta av.

Mer kapacitet
Er ledningsgrupp kanske vill ha stöd för att lyckas ännu bättre. Till exempel inom affärsutveckling, tilläggsförvärv eller affärsorienterat hållbarhetsarbete.

Mer kapital
Ni får tillgång till storbolagets finansiella resurser för att göra investeringar som stärker ert värdeerbjudande och konkurrenskraft. 

Bli en
del av oss

Hur kommer vi att jobba ihop?

Den dag vi skakar hand, gör vi det för att vi vill samma saker, trivs ihop och ser en bättre framtid tillsammans. Vi kommer inte att stöka till det. Ni fortsätter att vara ett självständigt företag, fast ni är en del av ett sammanhang som kan hjälpa er att bygga livsverket.

Obegränsat värdeskapande

Det som inte kommer att hända är att vi sätter in en ny ledning, kapar kostnader, maximerar kortsiktig lönsamhet och dressar er för en exit. Målet är inte att sälja, utan att vidareutveckla verksamheten och bygga ett livsverk för kommande generationer.

Ouman

Matti Lipsanen

Innan vi var helt klara med att vi skulle sälja, så frågade vi oss vad vi ville optimera. Är det pengar så ska man sälja till den som lovar mest i plånboken. Är det att vara med och utveckla något beständigt, då ska man sälja till någon som vill ha dig med på resan.

Om man har skapat en business från noll så har man varit en slags konstnär. Man använder kreativitet för att skapa nya produkter, processer, varumärken. Man hjälper familjer, utvecklar människor och hela samhällen. Detta affärsmässiga konstnärskap går inte över. Det går inte att sluta. Precis som berömda författare, filmare eller arkitekter kan arbeta in i det sista. Precis likadant är det för en entreprenör. Att sluta arbeta och skapa går inte.

Ernströmgruppen tänker annorlunda och det passar mig. De är familjeägda och jobbar med en obegränsad horisont, vilket är intressant för entreprenörer som vill fortsätta utveckla det istället för att pensionera sig för att spela golf och vänta på döden – ja om man ska spetsa till det lite.

Tidigare var vi ensamma som företag. Det är vi inte nu. Det är en helt annan känsla, som vi sätter stort värde på. Här finns folk man kan snacka med, folk som inte bara är duktiga på Excel. Folk som själva varit entreprenörer och vet hur man kör en producerande organisation. Som kan businesslogiken. Jag slipper investeringsbankfolk som inte kan min business kommer och berättar för mig hur jag ska driva min business.

BS Elcontrol

Jonas Kewenter

Att släppa sin baby är en tuff mental process att gå igenom. Blir det långsiktigt bra? Kommer vi att trivas? Kommer det att funka att inte vara högsta hönset?

För oss var det extremt viktigt att kunna se medarbetarna i ögonen och säga ”det här är den tryggaste och bästa lösningen för er. Ni blir inte av med jobben för att en ny ägare ska stuva om kapa kostnader.” De enda som verkligen har påverkats i sina dagliga jobb är vår ekonomiansvarige och jag som VD. I övrigt är det business as usual.

Vi var inte alls i säljläge när vi blev kontaktade av Ernströmguppen. I alla år visste vi att vi skulle sälja, men inte när. Vi ville inte fastna i ett läge där vi plötsligt var för gamla eller att konjunkturen tvingade kvar oss.

Ernströmgruppen visade oss sitt sätt att tänka - att entreprenörerna jobbar kvar och fortsätter att utveckla och driva bolaget efter eget huvud. Det gjorde att vi gick från ointresserade till intresserade.

Jag blev väldigt glatt överraskad av den positiva atmosfär som råder mellan systerbolagen i Ernströmgruppen. Sympatiska och trevliga människor. Inga höga hästar. Inget snobberi.

Tillsammans kan vi ta större projekt och vi har massor att lära av varandra. Det ger oss många dörröppnare som vi inte hade sett annars. Ett systerbolag hjälper man gärna, men inte en konkurrent.

När jag avslutar min yrkesverksamma tid vill jag kunna känna mig stolt över att ha varit med att bygga upp ett välkänt, stort och respekterat företag. Det är min drivkraft.

Armaturjonsson

Kjell Bernt Kalland

Jag har inte kommit in i Ernströmgruppen genom att sälja ett företag. Men jag känner mig ändå som en entreprenör. Att få VD-stolen för Armaturjonsson i Norden - utan erfarenhet av vare sig VVS-branschen eller VD-rollen, och sedan få det att växa från 90 till 360 miljoner - det måste väl ändå bevisa att jag haft någon slags entreprenörsgen?

Eric Hielte, i tredje ägargenerationen, var den som tog in mig i Ernströmgruppen. Det som slog mig var hans visioner och vilja att se de större dimensionerna. Det var inte bara siffror, utan det var så mycket emotionella värden.

Idag jobbar jag inte längre som Armaturjonssons VD. Istället har jag ett större arbetsområde och är ansvarig för Water and Heating - ett av våra fem affärsområden. Här har vi fem företag med verksamheter som är tillräckligt närliggande för att vi ska kunna dra nytta av både kunnande och processer, men samtidigt inte är konkurrenter. Min roll är att ha ett helikopterperspektiv och hjälpa företagen att hitta synergier och utmana dem för att utvecklas.

I Ernströmgruppen brukar vi säga att vi inte har några Verkställande Direktörer, vi har bara Verkställande Entreprenörer. Vill man växa – och det vill vi – så är det nödvändigt. Hungriga ledare som hela tiden jagar. Var är marknaden? Hur gör vi bättre produkter? Vad är makro- och mikrotrenderna som påverkar våra affärresmöjligheter?

Tittar jag tillbaka så är jag väldigt stolt över det vi lyckades med på Armaturjonsson. Att jag lämnade över en verksamhet till nästa generation som var i bättre skick än någonsin. Omsättningen växte med 400%, vi är med i forskningsprojekt, branschråd och har gott rykte och branschens starkaste varumärke. Från att ha varit ett house of brands gick vi till att bli ett branded house. Ständiga justeringar och småförbättringar fick produktiviteten att öka för varje år. Vi digitaliserade så mycket vi kunde. Och vi krävde att nyanställda MÅSTE ifrågasätta allt – efter 6 månader gör de annars precis som alla andra. Vi måste utmanas för att bli bättre. Att forma en sådan mentalitet i en organisation, att ständigt utmana sig själv för att bli bättre, är kanske det jag är som mest stolt över.

Ernströmgruppens filosofi har alltid varit ”Nose in, hands off”. Man vill ha ägare som driver företaget som sitt eget. Går det bra håller man sig borta. Vill man hjälp, så får man det. Det har jag alltid gillat med familjen. Stor tillit som i sin tur skapar ett starkt, känslomässigt ägarskap. Rejäla företag och rejäla människor. Det nog den kulturen som gör oss till en bra hamn för företag som vill bygga något bättre och beständigt.

MouviTech

Kari Ojala

Jag attraherades av långsiktigheten. Ernströmgruppen jobbar inte med exit-planer, de vill bygga starkt och för evig tid. Sedan stämde personkemin också. Här fanns det folk med produktionssmuts under naglarna som kan starta en fabrik i Polen.

Allt startade med att vi började göra rör till bergvärme hemma i garaget, med verktyg vi redan hade. Jag, mina bröder och pappa. Nu ska vi bygga vår sjunde fabrik i Europa och våra produkter är nerborrade i över 40 länder.

Vi visste att marknaden för förnyelsebar energi kommer att växa enormt. Men vi hade ingen som skulle ta över efter oss.

Många investerare har knackat på, men det har inte klickat. Vi var inte ute efter att sälja till någon som går in och jagar kassaflöden och sedan säljer företaget igen efter 5 år. Vi ville ha någon med industriell kunskap som kunde hjälpa oss att ta nästa steg.

Sporren har alltid varit frågan ”Hur långt kan vi nå med Mouvitech, hur stora kan vi bli?”.

När jag har fyllt 80 år vill jag stolt kunna se att jag varit med och byggt ett stort, starkt och väl ansett företag som gjort mycket bra för vårt samhälle och mänskligheten.

Det har aldrig handlat om att tjäna den sista, extra kronan. Jobbet och det här livet är en del av mig. Att sluta nu skulle ju vara samma som att ta bort en del av sig själv?

Framgångsmodellen

Vår mission är att bygga bättre bolag för framtida generationer. Vi tror att vägen dit är att ständigt utmana sig själv och söka nya, bättre sätt. Målet för varje företag i Ernströmgruppen är att vara ledande i sin nisch. Därför kommer vi först och främst jobba med att göra er starkare på kundnöjdhet, medarbetarengagemang och hållbarhet. När vi lyckats med detta, kommer resultatet: lönsamhet och tillväxt.

Kunder 
Vägen till högre kundnöjdhet är att utgå från kundens situation och matcha det med lösningar. Målet är att bli det varumärke som kunden tänker på först inför en beslutssituation.

Medarbetare
Vi tror på djärva mål, ambitioner och höga ideal. Ju mer era medarbetare utvecklas, desto större möjligheter har ni att attrahera medarbetare som tar er dit ni vill. 
  
Hållbarhet 
Vår mission är att skapa positiv förändring för framtida generationer. Därför levererar vi hållbara produkter och driver all verksamhet så hållbart som möjligt. När man bygger livsverk går det inte att ta genvägar. 
  
Lönsamhet 
Det är viktigt att vara lönsam. Det är kvittot på att affärsmodellen fungerar och att man levererar ett erbjudande på ett sätt som kunder är beredda att betala för.

Tillväxt 
När lönsamheten är stabil fokuserar vi på tillväxt. Med tillväxten ger vi medarbetarna bättre utvecklingsmöjligheter och kan ta starkare marknadspositioner i våra nischer.

Över 100 år av
entreprenörskap

Att skapa och få företag att växa är och har alltid varit kärnan i Ernströmgruppen. Nya idéer har blivit nya affärer i vår över 100 år långa entreprenörshistoria.

Vi har arbetat oss igenom två världskrig, finanskriser, teknikskiften, energikriser och globalisering. Och vi står nu mitt i en rekordsnabb digitalisering och klimatomställning.

Eftersom vi är ett familjeföretag, i fjärde generationen, har vi alltid kunnat gå vår egen väg - med hjärta och passion för att bygga bättre företag.

Ditt nästa steg

Så här ser processen ut

Att sälja sitt livsverk eller ta in en majoritetsägare är ett stort beslut som måste få mogna fram. Du kanske har engagerat en företagsmäklare som kontaktar oss, eller så har du eller vi tagit en direktkontakt. I stora drag ser processen ut så här:

Lära känna varandra & bolaget
Vi lär känna varandra, vi får en djupare förståelse för verksamheten, samtidigt som du får mer insikt i vad Ernströmgruppen är och vad vi kan erbjuda. Om vi trivs tillsammans, delar värderingar och mål, samtidigt som vi kan tillföra något i livsverksbygget lämnar vi ett indikativt bud. Vi tar tillsammans fram en avsiktsförklaring (LOI) med överenskommelser för de viktigaste frågorna inför ett kommande överlåtelseavtal.

Besiktning
Vi gör en djupare analys (”due diligence”) av företaget, tex inom finans, produktion/teknik, kommersiellt, organisatoriskt och miljö. Parallellt arbetar vi fram en gemensam affärsplan som utgör basen och riktningen i vårt framtida samarbete.

Överenskommelse och avtal
När besiktningen är genomförd så förhandlar vi fram ett överlåtelseavtal (SPA) och i vissa fall ett aktieägaravtal. Efter klartecken från vår styrelse genomför vi transaktionen.

Partnerskap
Vi informerar internt och externt, och påbörjar vår gemensamma resa där ni får stöd av oss och era nya syskonföretag.

Funkar vi ihop?

Om det är något vi lärt oss under våra hundra år, så är det att man alltid jobbar bäst ihop med de som tror på samma sak och har samma mål. Minst lika viktigt är också att man gillar varandra, och bästa sättet för att ta reda på det är att ta en pratstund. Vi delar gärna också vår medarbetarhandbok så får du en tydligare känsla av hur det är att vara en del i Ernströmgruppen.

Ring eller mejla till:

Leif Åkesson

Förvärv E-post +46 (0)70 539 0490

Christian White

Förvärv E-post +46 (0)70 788 5600