Företagen

Ernströmgruppens syskonföretag jobbar inom närliggande branschkluster. Från geoenergi, luft- och klimatkontroll till el- och flödesteknik och marin säkerhet. Oavsett bransch har de alla samma ambition – att vara ledande i sin nisch.

Att vara en del av entreprenörsfamiljen innebär att man inte är ensam. Syskonföretagen har mycket gemensamt. De inspirerar varandra och delar med sig av kunnande, erfarenheter och strategiska nätverk. De öppnar dörrar och hjälper varandra att utvecklas och växa.


Nya samarbeten