Armatec

Armatec är en koncern med bolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Armatec utvecklar, marknadsför och säljer funktionslösningar och produkter inom områdena värme, kyla, industriella processer och energi.

Försäljning sker främst till industri, direkt till rörentreprenörer, men också via grossister i Norden.

I tillägg till Armatec’s lokala bolag i samtliga nordiska länder, har även SGP AS, Dansk Ventil Center A/S och NordiCold anslutit sig till koncernen under de senaste åren.

Armatec har varit en del av Armaturjonsson 1970-2003, och därmed har Ernströmgruppen haft ett långt och anrikt samarbete med bolaget sedan 1975.

Grundat

2003

Partner sedan

1975