Ouman

Ouman koncernen utvecklar, tillverkar och säljer lättanvänd och intelligent utrustning för fastighetsautomation som bidrar till att optimera energianvändande i komersiella fastigheter och privata bostäder.

Ouman hjälper fastighetsbolag, fastighetsskötare, entreprenader och utrustningstillverkare uppnå högre energyeffektivitet, comfort, och kostnadeseffektivitet.

Koncernens huvudkontor är i Finland, med säljkontor också i Sverige och Ryssland. Produktion sker i Estland och Finland.

Grundat

1982

Partner sedan

2019

Oumans dotterbolag