Termorens AS

I dricksvattensinstallationer verkar Termorens för att minska risken för bakterier, särskilt legionella. Företaget har skapat sitt eget system, Legioterm, som framgångsrikt uppfyller lagliga standarder för att bekämpa legionella utan användning av tungmetaller eller kemikalier genom att använda anodoxidationsteknik.

Grundat

1994

Partner sedan

2022