Värmdöpumpen AB

Värmdöpumpen har ett heltäckande erbjudande till borrföretag i Sverige, med djup kunskap och ett brett produktsortiment. Företaget agerar som grossist för ledande leverantörer av vattenpumpar, geoenergiprodukter och borrutrustning.

Grundat

1962

Partner sedan

2022