Ernström Foundation

Vi har två stiftelser som vi är stolta över inom Ernströmgruppen. Genom dessa två stiftelser främjar Ernströmgruppen dels högskolestudier och forskning inom de branscher där vi är aktiva, dels ekonomiskt stöd till hjälporganisationer som brinner för olika former av förbättring och hjälparbete.

Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse

Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer. Hjälporganisationerna skall arbeta med antingen vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning eller hjälpverksamhet bland behövande. Bidrag har de senaste åren bland annat lämnats till dagliga verksamheter och sommarläger för barn och vuxna med funktionsvariationer.

Gerhard Hobohms Minnesfond

Vår minnesfond, Gerhard Hobohms Minnesfond, har som syfte att ge stipendier till studenter vid Chalmers tekniska högskola för att stimulera till examensarbeten inom den intressesfär som Ernströmgruppen verkar inom. Ernströmgruppen erbjuder genom stiftelsen studenter en möjlighet till att skriva sitt examensarbete i nära samarbete med näringslivet. För mer information, se: www.gerhardhobohm.se