Ett familjeföretag med utveckling och förändring i generna

Ernströmgruppen vidare­utvecklar välskötta företag inom teknik, handel och industri. Under vår över 100-åriga historia har vi har jobbat oss genom två världskrig, ett otal finans­kriser, teknikskiften, energikriser och samhällsförändringar. Under våra första 75 år gick vi från att vara en enkel bygghandel till att bli en global processindustrikon­cern, för att under 1990-talet ställa om verksamheten till det vi är idag – ett diversifierat hem för framgångsrika, industriella teknikbolag.

Fjärde generationen familjeföretagare

Ungefär när första världskriget var över bestämde sig Albert Hobohm för att lämna ett fattigt, krigshärjat Hamburg och söka en bättre framtid i Göteborg. Inom kort blev han kompanjon med grundaren Ivar Ernström, för att så småningom bli VD för verksamheten.

Sonen Gerhard Hobohm beskrivs av många som en entreprenör med ett kolossalt driv. Med lika delar målinrikt­ning och frenesi fick han Ernströmgruppen att utvecklas till ett internatio­nellt processföretag med verksamheter i 11 länder.

När Eric Hielte i tredje ägargenera­tionen tog över rodret, lade han fokus på att konsolidera verksamheten efter 90-talskrisen. Han initierade föränd­ringen mot det diversifierade hem för framgångsrika, industriella teknikbolag som vi är idag.

Ägarfamiljens fjärde generation repre­senteras av Fabian Hielte, som arbetat inom Ernströmgruppen sedan tidiga 00-talet. I tider präglade av teknikskiften och strukturförändringar har familjens enga­gemang breddats ytterligare, och Ernströmgruppen har ökat tillväxttakten.

Passion för att bygga bättre företag

Att skapa och få företag att växa är och har alltid varit kärnan i Ernström­gruppen. Nya idéer har blivit nya affärer. Möjligheter och utmaningar har format vår utveckling och ringat in fokusom­råden, både för enskilda verksamheter och koncernen som helhet.

Genom framgångsrika förvärv har vi adderat nya, duktiga entreprenörsledare och blivit ännu starkare. Oav­sett vilka tider vi levt i, har hjärtat och passionen för att bygga bättre företag alltid varit den synliga, röda tråden i verksamheten.